Prodej betonu je standardně v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin. Technologie výroby betonu je závislá na počasí, především na teplotě. Běžně vyrábíme betony v období 1.3. – 30.11. Pokud však teploty neklesají dlouhodobě pod -5°C, vyrábíme betony i mimo toto období.

Volíte-li formu pouze koupě betonu, čili bez dopravy, uložení apod., je vždy nutné zvážit dopravní prostředek, jímž chcete beton odvézt. Beton konzistence S3 (velmi měkká, čerpatelná – nejběžněji dodávaná) a vyšší smí být dopravován pouze v autodomíchávači. Záměsi o nižší (tužší) konzistenci (S1,S2) mohou být dopravovány volně ložené.

V případě potřeby je po dohodě možné dodat beton i mimo uvedenou pracovní dobu, včetně svátků a víkendů.