Moderní konstrukční materiály nabízí vyšší odolnost i pevnost. Využívají osvědčený základ a efektivně jej vylepšují. Vláknobeton je postavený na funkční kombinaci betonu doplněného vlákny z polymerů nebo polypropylenů. Vyšší pevnost v tahu i pevnost v tahu za ohybu zlepší kvalitu stavby základových prvků i doplňujících stavebních prvků. Vlákna umožňují u některých typů betonových konstrukcí zcela nahradit ocelovou výztuž a tím snížit náklady. Nejvíce se polymerová vlákna využívají pro základové konstrukce – pasy a desky. Polypropylenová vlákna jsou jemnější a nachází využití především v podlahových potěrech.

Výhody vlákna oproti ocelové výztuži:

 • Zcela odpadají vazačské práce železářů
 • Úspora času při realizaci
 • Úspora oproti ocelové výztuži až o 50% (!!!)
 • Vláknobeton se lépe zpracovává
 • Vláknobeton velmi dobře zachycuje vnitřní pnutí betonu při procesu zrání a téměř zcela vylučuje vznik smršťovacích trhlin
 • Vláknobetony jsou výrazně odolnější průsaku vody
 • Téměř libovolné dávkování množství vlákna umožňuje nadimenzovat požadovanou pevnost betonu
 • Odpadá požadavek na krytí výztuže, zabraňuje nekvalitnímu provedení ocelové výztuže
 • Zvyšuje odolnost proti mrazu a oděru
 •   Odolné vůči chemikáliím a korozi

 

Nevýhody vlákna oproti ocelové výztuži:

 • Je nutné, aby bylo vlákno dobře rozmíchané v celé betonové záměsi, proto jej přidáváme již v první fázi míchání betonu společně s kamenivem. Někteří výrobci vlákno dávkují až do namíchané betonové směsi vsypáním do automixu. Především na kratší vzdálenostech hrozí, že se vlákno nestačí dostatečně promíchat s betonem.
 • Po vyzrání betonu je běžné, že vlákno vystupuje z povrchu konstrukcí, nejčastěji základové desky. Lze jej snadno odstranit plynovým hořákem (např. při montáži hydroizolace), či mechanicky.

 

Mechanické vlastnosti námi používaných vláken:

Polymerové vlákno:

 • pevnost v tahu 700 MPa
 • průměr vlákna 0,48 mm
 • délka vlákna: 30mm

Polypropylenové vlákno:

 • pevnost v tahu 420 MPa
 • průměr vlákna 0,034mm
 • délka vlákna 12mm

Naše výroba se úzce specializuje na výrobu, dodej i práci s betonem. Pro danou konstrukci vám můžeme zajistit vláknobeton přesně podle zadání. Rovnoměrně rozptýlená vlákna v betonové směsi zlepšují houževnatost, omezují objemové změny a smršťování, zlepšují odolnost vůči tahovým napětím. Délka, tloušťka i složení vláken se různí podle požadované velikosti realizované výplně i nároku stavby.
Rádi vám přiblížíme podrobnosti o možnostech využití, variantách složení vláken i jejich hustoty a způsobu rozvrstvení v materiálu. Nabízíme vám individuální zhotovení kompozitu podle účelu stavby i jejímu budoucímu zatížení. Kdykoli se na nás můžete obrátit, nabídneme vám řešení, které plně technicky vyhoví vašim záměrům a navíc vám přinese časovou i finanční úsporu.