Výrobou a dopravou betonu se naše firma zabývá od svého vzniku v roce 1992. Výrobní zařízení jsme si nejprve pronajímali od společnosti Agrostav a to až do roku 1994, kdy byla výrobna společně se třemi autodomíchávači odkoupena. V roce 1996 se nám podařilo odkoupit celý areál betonárny, čímž firma získala skladové prostory a zázemí pro technické zařízení celé společnosti.

Během několika let proběhla rekonstrukce provozního objektu, především šaten a sociálních zařízení pro zaměstnance, příjezdové komunikace, oplocení, apod.

S vývojem legislativy přišla nutnost certifikace výrobku – betonové směsi. Tu nám zajistila firma TZÚS Praha, s.p., která je od této doby naším trvalým partnerem v certifikaci betonových směsí. Další recertifikace proběhly v letech 2002 a 2004 po úpravě ČSN a přijetí EN.

V roce 2008 prošlo výrobní zařízení kompletní rekonstrukcí. Byla navýšena výrobní kapacita, rozšířena nabídka betonových směsí a zvýšena kvalita betonů.

Kontaktujte nás

Send message