Proč přemýšlet o tepelném čerpadle? Zajímavá je nejen zásadní snížení rozpočtu za vytápění a ohřev vody, ale i naprostá nezávislost. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu, země nebo vody, nezávisle na ročním období nebo stavu a cenách dodávek jakýchkoliv paliv. Velmi příjemná je pak i úspora času s téměř nulovou údržbou a řízením provozu.

Ohřev vody i vytápění

Tepelná čerpadla dokáží ohřát vodu v zásobníku pro běžnou spotřebu i komfortně vytopit domácnost, a to s naprosto minimální spotřebou energie. Čerpadla odebírají teplo z okolního prostředí, vy pak platíte zhruba čtvrtinový náklad za elektřinu potřebnou k rozběhu a udržení topného systému.

Odběr tepla pak probíhá v různém systému. Tepelné čerpadlo vzduch – voda kumuluje teplotu z okolního vzduchu. Zařízení je lehké, má poměrně nízkou pořizovací cenu a dokáže si poradit i s chladnými zimními dny. Nicméně jeho nevýhodou je hlučnost, zařízení se tedy musí citlivě instalovat na vhodné místo.

Čerpadlo vzduch – vzduch funguje jako obrácená klimatizace, využívá teplo okolního vzduchu a převádí jej do interiéru. I zde se nabízí příznivá cena, snadná instalace, ale v mrazivých dnech je potřeba myslet i na případný záložní zdroj.

Systém země – voda je nejméně hlučný, má také nejdelší životnost a největší spolehlivost. Nevýhodou je poměrně náročná instalace, kdy je třeba zajistit hlubinný vrt nebo plošné výměníky uložené asi 2 m hluboko pod zemí. Posledním a technicky obtížným je systém voda – voda.

Čerpadlo umí i ochladit

Ohřívání vody nebo rozvod tepla po domě však není jedinou funkcí. Investici do tepelného čerpadla oceníte i v létě. Čerpadla v systému vzduch-voda umí v kombinaci s podlahovým rozvodem topné vody chladit podlahy. Lze tak snížit vnitřní teplotu v domě až o 5°C. Systém vzduch-vzduch pak funguje jako klimatizace s velmi příjemným efektem.

Tepelné čerpadlo radikálně srazí vaše náklady

Díky variabilitě, se kterou čerpadla v různých provedení mohou odebírat teplo z okolí, je možné vybrat vhodný typ téměř pro jakýkoliv objekt. Úspora za vytápění je daná. Výpočty ušetřených nákladů závisí pouze na typu instalovaného čerpadla. Obecně však můžeme mluvit až o 50 % levnějším provozu oproti vytápění a ohřívání vody plynem. U převodu na náklady vytápění elektřinou je úspora dokonce až k 70 %. Je třeba také pracovat s trendem, který bude ceny energie v dlouhodobém horizontu dál zvyšovat a tepelná čerpadla tak budou ještě výhodnější.

Pořízení tepelného čerpadla je naprosto ideální volbou. Zařízení vyhoví nárokům na komfortní bydlení v rodinný domech, bytových jednotkách. Jsou vhodná při instalaci a provoz i velkých prostor, například komerčních nebo veřejných. Malá čerpadla využijete i jako spolehlivý zdroj vytápění a ohřevu vody v rekreačních objektech.

Stavební firma ABS Bílina vám nabízí pomoc při výběru. Rádi vás seznámíme s konkrétními výhodami a možnostmi systémů, navrhneme přesně na míru vašim požadavkům optimální variantu. Tepelná čerpadla dodáme, montujeme a kompletně servisujeme. Nechte si doporučit zdroj vytápění, který vás osvobodí od denní údržby a zejména pak od vysokých účtů.