V rámci výstavby nového paroplynového zdroje 880 MWe v Elektrárně Počerady jsme realizovali naši doposud největší zakázku – výstavbu kabelového kanálu a rozvodny 400kV pro vyvedení výkonu od blokových transformátorů. Naše stavební práce byly součástí celku vyvedení výkonu, jež realizovala firma EGEM s.r.o. Práce započaly v dubnu 2011 a dokončeny byly koncem roku 2012.

 

Popis stavby:

Jedná se o podzemní kabelový průlezný i průchozí kanál o celkové délce 443m. Kanál je rozdělen do 4 celků – větví s následujícími parametry:

délka / šířka / výška

V1: 82,5m / 1,4m / 1,5m

V2: 123,5m / 3m / 2,5m

V3: 120,2m / 1,6m / 2,5m

V4: 103,9m / 1,6m / 2,5m

Stavba je založena v hloubce 2,5-4m a půdorysně je rozdělena do celkem 21 dilatačních celků. Ačkoliv je v celém areálu elektrárny vybudováno drenážní potrubí s odčerpáváním vody, je stavba navržena jako “bílá vana“.

Kanál je na dvou místech přerušen. Nejprve mezi větvemi 2 a 3, kde kabeláž přechází přes potrubí chladící vody uložených pod komunikací. Zde je profil kanálu upraven na 5 komor o průřezu cca 0,8×0,8m.

 

Za tímto místem opět pokračuje průchozí kanál o průřezu 1,6/2,5m.

 

Druhé přerušení je mezi větvemi 3 a 4 v místě, kde cestu kříží uzavřené betonové koryto s vracející se chladící vodou. Od původního záměru podejít toto koryto bylo upuštěno a kabely nakonec přecházejí přes koryto na ocelové příhradové konstrukci.

 

V posledním úseku, větvi 4, podchází kanál 4 potrubí s chladící vodou o průměru 2000mm. Patky, nesoucí potrubí, byly před započetím prací stabilizovány mikropilotami 9m hlubokými, jež zajistily, aby nedošlo po otevření stavební jámy k sednutí a poškození potrubí. Práce v této části byly provedeny v době plánované odstávky, kdy byla voda z potrubí vypuštěna. Na realizaci tohoto dilatačního úseku, dlouhého 25m, jsme měli od prvního kopnutí do napuštění potrubí vodou 10 dní. Jednalo se o nejtěžší a nejkomplikovanější úsek.

 

Kabelový kanál končí u budovy zapouzdřené rozvodny 400kV, jejíž půdorysné rozměry jsou pouze 19x14m. Rozvodna je vybavena nejmodernější dostupnou technologií. Na zapouzdřenou rozvodnu navazuje venkovní rozvodna s novým vývodovým portálem.

 

 

Rozsah zakázky: 63 milionů Kč

Termín realizace: 4/2011-12/2012