Administrativní budovy jsou objekty určené především pro management a marketingové oddělení určité instituce, úřadu či jiné společnosti. Sídlí zde obvykle vedení firmy společně se základním administrativním aparátem, jenž je nutný k samotnému chodu podniku.
Na tento typ budov jsou tedy obvykle kladeny 2 hlavní požadavky – kvalitní a kapacitní zázemí pro administrační oddělení a reprezentativní vzhed.
Kancelářské prostory bývají poměrně jednoduché místnosti, víceméně stále se opakující. Jejich funkcí je vytvořit příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance s ohledem na jejich konkrétní činnost. Kromě základních požadavků, jež stanovuje norma (světlo, teplo, minimální plocha atd.) existuje řada dalších, volitelných faktorů, které mohou změnit běžné kanceláře na velmi příjemné prostředí. Především jde o původní návrh a koncepci celého prostoru – projekt. Ten musí vycházet ze všech dostupných požadavků zadavatele – dispoziční řešení, rozdělení jednotlivých prostor s ohledem na jejich funkce, klimatizaci, odvětrání, způsob vytápění, přirozené a umělé osvětlení atd. Obzvláště je potřeba zohlednit všechny spotřebiče a elektrické zařízení, protože v menších prostorách může jejich používáním docházet k přehřívání vzduch (serverovna, počítačová místnost apod.)
Co se týče vnější podoby administrativních budov, neustále se zvyšuje tlak na kvalitní a originální návrh vnějšího pláště, oken, střechy, přístupových cest a parkovišť, začlenění budovy do okolního prostředí, případně do krajiny a řešení vegetačního porostu v těsném okolí. Administrativní budova je především vizitka společnosti a nepřímo prozrazuje, jakým směrem se firma ubírá, s jakými materiály pracuje, jaký je její vztah k životnímu prostředí atd. Je to často první kontaktní místo, kam zákazník přichází a proto je velmi přínosné, když administrativní budova patří mezi kvalitní, reprezentativní objekty firmy.
Za dobu naší působnosti jsme měli možnost zrekonstruovat či postavit řadu administrativních budov mnoha významných firem a společností. Jedna z nejvýznamnějších realizovaných zakázek je rekonstrukce administrativních prostor Českých drah a.s. a Viamontu a.s.
Ukázku námi projektované administrativní budovy Elektroprimu Koutník naleznete zde.