Nabízíme vám nejen samotnou realizaci staveb nebo rekonstrukce. Odborný tým naší společnosti ABS Bílina může převzít dohled nad postupem stavby i nad strategickým řízením projektové přípravy. Inženýrskou činnost nabízíme jako jedno z efektivních řešení, které pomůže předejít problémům při výstavbě a zastřeší důležitou část kontroly.

Inženýrský dohled zajistí komunikaci s investorem, vypracuje veškerou dokumentaci a zajistí výběr a přípravu stavební plochy. Zastoupí vás ve správním řízení, zajistí územní rozhodnutí, stavební povolení a veškeré další nutné dokumenty. Má na starosti také technický stavební dozor. V průběhu realizace dohlíží nad čerpáním rozpočtu, ověří spotřebovaný a objednaný materiál i kvalitu vykonávané práce. Finálním krokem inženýrské činnosti je předání stavby s platným kolaudačním rozhodnutím.

Ušetříme váš čas i finance. Dohlédneme nad řádným plněním sjednaných závazků a dotáhneme realizaci stavby v úspěšné zakončení.