Občanské stavby jsou stavěny za účelem služby společnosti. Patří sem především školy, nemocnice, lékárny, stavby pro obchod a služby, stavby určené pro sport a kulturu, budovy sociální péče, hotely, restaurace, jídelny, administrativní budovy, logistická centra, nákupní centra a obchody atd.
Tyto stavby bývají velmi specifické. Při jejich návrhu a realizaci je nutné zakomponovat dohromady několik kritérií a to především funkčnost stavby, dostupnost a příjemné prostředí pro širokou veřejnost, bezpečnost, začlenění stavby do okolního prostředí a v neposlední řadě ekonomické řešení stavby. Z tohoto důvodu bývá jak návrh, tak realizace občanských staveb náročná.
Naše firma se stavbou a rekonstrukcemi občanských budov v minulosti úspěšně zabývala a proto tyto stavby nabízíme. Jako ukázku zde uvádíme obchodní dům v Srbicích.