Největším podílem naší práce jsou realizace staveb a rekonstrukce objektů. V přehledném portfoliu nabízených služeb můžete vybírat konkrétní odvětví. Stavební práce realizujeme především v okrese Teplice, vyhovíme však požadavkům a zajistíme potřebné práce i ve větším rozsahu v dalších místech severočeského kraje.

Stavby na klíč dokážeme realizovat v přesně stanoveném času. Vždy dbáme na dodržení sjednaných podmínek. Dílčí práce plánujeme s ohledem na dobrou návaznost. Snažíme se minimalizovat zbytečné prodlevy. Stejně pečlivě plánujeme i dodávku materiálu. Spoléháme na osvědčené dodavatele, u kterých můžeme počítat s garancí vysoké jakosti.
Nabídnout můžeme realizaci běžných občanských staveb, rodinných domů i bytových jednotek. Zkušenosti máme i s výstavbou průmyslových objektů, skladů, výroben anebo administrativních budov.

Naše služby můžete využít i při plánované rekonstrukci. Vždy se snažíme zhodnotit prostor, dodat funkční materiály a zvýšit komfort bydlení, popřípadě pracovního prostředí. Při práci postupujeme šetrně tak, abychom co nejméně zasáhli běžné užívání a práce odvedli v krátkém čase.

Nabídnout můžeme také dílčí stavební činnosti. Máme k dispozici rozsáhlý vozový park včetně strojního vybavení. Betonářské nebo zemní práce provedeme v přesně stanoveném rozsahu. Ušetříme váš čas i náklady. Ostatně, dokážeme převzít při stavbě i dozor a dohlížet nad dodržením rozpočtu stavby. Vypracujeme pro vás projekt, který plně vyhoví nárokům, a zajistíme jeho kompletní realizaci.

Stavební práce provádíme (až na výjímky) od Chomutova po Ústí nad Labem. Nejčastěji však v okrese Teplice.

Přehled stavebních prací

Betonářské práce

Provádíme kompletní dodávky betonových konstrukcí – bednění, výztuž včetně uložení a vázání, betonáže včetně dodávky a dopravy betonů.   Bednění Velikou výhodou betonových konstrukcí je jejich prakticky neomezený tvar. S ohledem na statické ře...

Doprava betonu

Nejčastěji dodáváme kompletní betonové směsi, tzn. včetně dopravy a uložení na stavbu. Nabízíme 2 možnosti dopravy betonu: Autodomíchávač Man 32t - 8m3 Man sklápěč 15t – 3m3 Ford sklápěč 3,5t - 0,5m3 Nabízíme také samostatnou dopravu b...

Inženýrské sítě

Při koupi pozemku a plánované výstavbě je prvním krokem realizace inženýrských sítí. Komplex činností přivádí k budoucímu objektu kanalizaci, vodovodní řád, elektrické sítě a popřípadě také přípojku k plynovodu a telekomunikační síť. Jednotlivé typy přípoj...

Občanské stavby

Občanské stavby jsou stavěny za účelem služby společnosti. Patří sem především školy, nemocnice, lékárny, stavby pro obchod a služby, stavby určené pro sport a kulturu, budovy sociální péče, hotely, restaurace, jídelny, administrativní budovy, logistická cent...

Průmyslové stavby

Našim zákazníkům nabízíme výstavbu, opravy a rekonstrukce průmyslových objektů a budov. Zaměřujeme se jak na jednotlivé etapy staveb, tak na kompletní dodávky staveb ''na klíč''. Výstavba a oprava průmyslových objektů tvoří většinu naší stavební činnosti. ...

Realizace staveb

Realizace staveb společně s dodávkami stavebních prací tvoří již od počátku existence společnosti hlavní náplň naší činnosti. Za dobu naší působnosti jsme realizovali řadu projektů – od těch nejjednodušších drobných oprav až po velké průmyslové objek...

Rekonstrukce budov

Rekonstrukce a opravy budov, stavebních objektů, zpevněných ploch apod. tvoří více jak polovinu naší stavební činnosti. Každá budova má s ohledem na funkci a použité materíály omezenou životnost, kterou však lze výrazně prodloužit. Hlavním faktorem je kv...

Rekonstrukce bytů

Rekonstrukce bytů může zahrnovat relativně jednoduché úkony, kdy se vytýčením příček mění dispozice interiéru. Další možností je rozšíření původního bytu o půdní vestavbu. Úprava dříve nevyužívaných prostor přinese další užitné plochy, zvýší úroveň...

Rozpočty staveb

Pro každého zákazníka jsou důležité otázky jako kvalita, záruka, termín a především cena. Každý má odlišné představy a požadavky na použitý materiál, technologie výroby, kvalitu použitých materiálů, které jsou pro celkovou cenu významným faktorem. Roz...

Stavba domu

Zřejmě každý z nás touží po útulném, pohodlném a bezpečném zázemí – domově. V otázce bydlení platí snad více než jinde známé rčení: co člověk, to názor. Dnešní doba a styl výstavby umožňuje každému člověku zrealizovat svůj sen o bydlení. Toužíte po modern...

Stavby na klíč

Stavba na klíč je dnes často skloňovaný pojem. Za jeho jednoduchým názvem se však schovává celý soubor zodpovědné práce. Krátce lze tento styl spolupráce mezi investorem a dodavatelem charakterizovat jako cestu minimálních starostí pro stavebníka a m...

Zemní práce

Při základních úpravách před realizací stavebního projektu, při modernizaci sítě nebo v úpravě zahrady nemusíte hledat nákladná ani složitá řešení. Disponujeme profesionálním vybavením včetně těžkých strojů. V krátkém časovém úseku dokážeme zajistit výkopové ...