Provádíme kompletní dodávky betonových konstrukcí – bednění, výztuž včetně uložení a vázání, betonáže včetně dodávky a dopravy betonů.

 

Bednění

Velikou výhodou betonových konstrukcí je jejich prakticky neomezený tvar. S ohledem na statické řešení konstrukce a technologický postup lze betonovou směs aplikovat do libovolného tvaru. V tomto ohledu je limitující pouze tvar bednění, jakého jsme schopni dosáhnout.
Nejčastěji používáme deskové bednění PORT. Jde o systém, umožňující rychlou stavbu bednění pro běžné, především pravoúhlé tvary (základy nad úrovní terénu, základové desky, betonové stěny, opěrné stěny apod.). Základním prvkem tohoto systému jsou dřevěné desky v kovových rámech, vyráběné v šířce 150, 300, 600 a 1200mm. Délka desky je 900mm. Společně s rohovými prvky, ztužujícími prvky a spojovacím materiálem vzniká jednoduchý a rychlý bednící systém.
Pro atypické konstrukce, jako jsou třeba oblé či nepravidelné tvary, nebo tam, kde není vhodné použít deskové bednění, používáme dřevěné bednění vyrobené přímo na míru pro daný prvek. Nejčastěji se jedná o obloukové nadpraží, oblouková okna, otvory menších rozměrů, průvlaky apod. Pro co nejpřesnější tvar často doplňujeme dřevěné bednění plechem, jež umožní dotvarovat oblé tvary konstrukce.
Pro bednění stropních konstrukcí používáme bednění DOKA.

Výztuž

Nedílnou součástí drtivé většiny betonových konstrukcí je výztuž. Používá se z toho důvodu, že beton samotný má sice vysokou pevnost v tlaku, ale velmi malou pevnost v tahu (zhruba desetkrát menší). Pokud by do betonu nebyla přidána výztuž, často by betonová konstrukce neusnesla ani sama sebe.
Pevnost oceli v tahu i tlaku je prakticky stejná a mnohonásobně vyšší, než u betonu. Má také velmi podobnou tepelnou roztažnost jako beton. Z těchto důvodů je ocel nejběžnější výztuží betonu a společně tvoří železobeton.

Betonáž

Po konstrukci bednění, osazení a vyvázání výztuže následuje samotná betonáž. Ta je prováděna buď přímo litím betonové směsi z autodomíchávače, nebo pomocí dopravního zařízení – badie na jeřábu, betonpumpa. Zajišťujeme obě možnosti.

 

 

Naše služby rozšiřujeme z prodeje konstrukčních a nekonstrukčních betonů i na kompletní dodávku a práci v místě určení. Zajistíme přesnou kalkulaci spotřeby materiálu, doporučíme vám vhodný typ i úpravu podle požadovaných vlastností prvku a zatížení realizované stavby. Zajistíme pro vás kvalitní betonové konstrukce i dílčí stavební prvky přesně podle zadání.

Využíváme betony vlastní výroby bez příměsi popílku nebo strusky, garantujeme vysokou pevnost a odolnost se životností 50 let. Pro běžné betonové konstrukce jako jsou základové desky, sloupy, opěrné stěny, nebo stropy a podlahy připravíme dodávku i zpracování v krátkém termínu. Kvalitními základy připravíme ideální pozici pro návazné stavební práce.

Pro realizaci základů využíváme nejčastěji bednění PORT a DOKA. Jsme schopni připravit i bednění atypických tvarů nebo rozměrů. Pečlivá příprava včetně uložení a vázání betonářské výztuže napomáhá vyšší kvalitě zhotoveného prvku, garantuje přesnost rozměru i tvaru. Snižuje nároky na pozdější úpravy. Součástí nabízených prací jsou také injektáže, výstavba pilotů i mikropilotů.

Kdykoli se na nás obraťte. Ochotně vám přiblížíme možnosti řešení základů nebo stavebních úprav vašeho projektu. Nabídneme vám efektivní řešení, které plně vyhoví daným potřebám. Nabízíme vám profesionální zázemí kvalitní výroby i dlouholeté zkušenosti a zručnost našich zaměstnanců.