Občanské stavby jsou stavěny za účelem služby společnosti. Patří sem především školy, nemocnice, lékárny, stavby pro obchod a služby, stavby určené pro sport a kulturu, budovy sociální péče, hotely, restaurace, jídelny, administrativní budovy, logistická centra atd.
Tyto stavby bývají velmi specifické. Při jejich návrhu a realizaci je nutné zakomponovat dohromady několik kritérií a to především funkčnost stavby, dostupnost a příjemné prostředí pro širokou veřejnost, bezpečnost, začlenění stavby do okolního prostředí a v neposlední řadě ekonomické řešení stavby. Z tohoto důvodu bývá jak návrh, tak realizace občanských staveb náročná. Naše firma se stavbou a rekonstrukcemi občanských budov v minulosti úspěšně zabývala a proto tyto stavby nabízíme.

Realizovali jsme například kompletní rekonstrukci objektu, v něm sídlí a provozuje svou činnost společnost PRONATAL Nord s.r.o. – společnost, poskytující služby v oblasti reprodukční medicíny, gynekologie a urologie. Dále například administrativní budovu Českých drah a.s. a Viamont a.s. v Ústí nad Labem. Nabízíme také zateplování fasád obytných a panelových domů.
Občanské stavby provádíme (až na výjímky) od Chomutova po Ústí nad Labem. Nejčastěji však okres Teplice.