Rekonstrukce a opravy budov, stavebních objektů, zpevněných ploch apod. tvoří více jak polovinu naší stavební činnosti. Každá budova má s ohledem na funkci a použité materíály omezenou životnost, kterou však lze výrazně prodloužit. Hlavním faktorem je kvalitní a pravidelná údržba, jež bývá často podceňována. Přesto všechny stavební materiály stárnou a po určité době je nutná oprava. Nejběžnějšími opravami jsou opravy fasád (včetně zateplení), stěn a střech a výměny oken a dveří. Tyto opravy vedou nejen k prodloužení životnosti objektu, ale současně ke zvýšení pohodlí a snížení energetických výdajů spojených s provozem budovy. Nezanedbatelným dopadem je také zvýšení estetického vzhledu budovy.

Hrádek na Letné v Teplicích během rekosntrukce

 

Hrádek na Letné v Teplicích po rekosntrukci

 

Rekonstrukce budov provádíme (až na výjímky) od Chomutova po Ústí nad Labem. Nejčastěji však okres Teplice.