Pro každého zákazníka jsou důležité otázky jako kvalita, záruka, termín a především cena. Každý má odlišné představy a požadavky na použitý materiál, technologie výroby, kvalitu použitých materiálů, které jsou pro celkovou cenu významným faktorem. Rozdíl mezi zvolenými materiály, například u rodinného domu, může znamenat 20-40% ceny. U speciálních staveb (průmyslové a funkční objekty) pak klidně i 100%. Je tedy nasnadě, že pro každou stavbu je zapotřebí vypracovat podrobný rozpočet se všemi nutnými pracemi a materiály.

 

Rozpočet stavby sestavujeme na základě požadavků investora vždy na míru a ke každé zakázce samostatně. K jeho tvorbě využíváme profesionálního programu BUILDpower české společnosti RTS. Jde o kvalitní software s patnáctiletou tradicí a jeho aplikace využívají společnosti jako jsou RWE Transgas, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., statutární město Brno nebo třeba OHL ŽS, a.s.

 

Rozpočet stavby je tedy jedním z projevů individuálního přístupu k vám, našim zákazníkům a většinou jej poskytujeme zcela zdarma.